SORUMLULUK REDDİ BEYANI

SORUMLULUK REDDİ BEYANI

Bu sayfadaki paragraflar, SUVAY MEDYA REKLAM PAZARLAMA(bundan sonra metinde “SUVAY” olarak kısaltılacaktır) ile yapılan tüm anlaşmaların ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilir. 29-30 Haziran 2024 Paddle Weekend Fethiye etkinliğine katılım sağlayan her katılımcı bu sorumluluk reddi anlaşmasına bağlı olduğunu kabul eder.

KATILIMCI ANLAŞMASI, İBRA VE RİSKİN ÜSTLENİLMESİ:
Paddle board sporu olgunluk ve öz disiplin gerektiren bir faaliyettir. Kendi güvenliğinize sürekli ve
bilinçli bir şekilde taahhüt etmedikçe bu faaliyete güvenli bir şekilde katılmanız olası değildir. Bu
faaliyet her spor aktivitesi gibi pratik yapıldığında bile yaralanmalara ve ölümlere yol açabilir.
Katılmama izin verildiği taktirde aşağıdaki maddeleri kabul ediyorum:
1. SUVAY, sahiplerini, temsilcilerini, çalışanlarını, eğitmenlerini, pilotlarını, gözlemcilerini,
yardımcılarını ve ekipman sahiplerini de dahil olmak üzere TÜM İBRA EDİLEN TARAFLARI
OLUŞABİLECEK TÜM İHMALLERDEN FERAGAT VE İBRA EDERİM.
2. Spor ürünleri ve etkinliklerinin, hiçbir özen, önlem, talimat veya uzmanlığın ortadan
kaldıramayacağı tehlikelere sahip olduğunu anlıyor ve kabul ediyorum ve SPOR
AKTİVİTELERİNE KATILIM YAPARKEN ORTAYA ÇIKAN TÜM ÖLÜM VEYA KİŞİSEL YARALANMA
RİSKLERİNİ AÇIKÇA VE GÖNÜLLÜ OLARAK ÜSTLENİYORUM.
3. SPOR ÜRÜNLERİNİN VE SPOR FAALİYETLERİMİN İBRA EDİLEN TARAFLARIN HERHANGİ BİR
FERDİ KAZA VEYA GENEL SORUMLULUK SİGORTASI POLİÇESİ KAPSAMINDA OLMADIĞINI
ANLIYOR VE KABUL EDİYORUM.
4. Spor ürünlerinin herhangi bir federal veya devlet yönetimindeki spor standardı veya
yönetmeliğine göre tasarlanmadığını, üretilmediğini veya test edilmediğini anlıyorum.
SPORDAKİ TÜM RİSKLERİ, SPOR EKİPMANLARINI KULLANMAMDAN KAYNAKLANABİLECEK
HERHANGİ BİR MADDİ HASAR, YARALANMA VEYA ÖLÜM İÇİN TÜM SORUMLULUĞU
ŞAHSEN ÜSTLENMEYE HAZIRIM.
5. Ayrıca, spor ürünlerinin kullanımı ve spor etkinliklerine katılımım sonucunda meydana gelen
hasar veya diğer kayıplar konusunda ibra edilen taraflara karşı DAVA AÇMAYACAĞIMI veya
TAZMİNAT TALEP ETMEYECEĞİMİ kabul ediyorum.
6. Ayrıca, serbest bırakılan tarafları, spor ürünlerini kullanmam ve spor faaliyetlerine katılmam
sonucunda ortaya çıkan herhangi bir işlemle bağlantılı olarak ortaya çıkan avukatlık ücretleri
de dahil olmak üzere tüm talep, karar ve masraflardan TAZMİN ETMEYİ VE ZARARSIZ
TUTMAYI kabul ediyorum.

7. İŞBU SÖZLEŞMENİN VE SORUMLULUKTAN FERAGATİNİN, İbra Edilen Kişilerin ihmalinden
kaynaklanan tüm iddialar dahil olmak üzere spor ürünlerini kullanmamdan ve spor
faaliyetlerine katılımımdan kaynaklanan İbra Edilen Taraflara karşı her türlü iddiayı feshettiğim
bir sözleşme olduğunu açıkça kabul ediyorum. Ekipman bana ait değilse, eğitimim sırasında
hasar gören herhangi bir ekipmandan mali olarak sorumlu olmayı kabul ediyorum.
8. İbra eden, bu muafiyet, feragat ve tazminat sözleşmesinin Türkiye yasalarının izin verdiği
ölçüde geniş ve kapsayıcı olması amacını taşıdığını ve sözleşmenin herhangi bir bölümünün
geçersiz sayılması durumunda, anlaşmanın dengesinin ve tüm hukuki süreç devam edecektir.
9. İbra edilen taraf, yukarıda belirtilen ürün ve etkinliklere katılım sırasında kendisine verilen ilk
yardım, tedavi veya hizmetle ilgili herhangi bir iddiadan feragat eder.
10. Bu feragat, taraflar arasındaki bu anlaşmanın tamamını içermekte olup, bu feragatin şartları
sözleşmeye dayalıdır.

FERAGAT
SUVAY, bu feragat ve sorumluluk anlaşmasına açıklanan hizmet koşullarımızı ihlal ettiği taktirde,
herhangi bir nedenle önceden bildirim veya sorumluluk olmaksızın tüm hizmetlerini sonlandırma veya
askıya alma hakkına sahiptir.

BU SORUMLULUK REDDİ BEYANINI OKUDUM. İÇERİĞİNİ VE ANLAMINI TAMAMEN ANLADIM VE KENDİ ÖZGÜR İSTEĞİMLE İMZALIYORUM.